Tydzień wielokulturowy

W dniach 12-16 listopada, w przedszkolu, realizowany był projekt wielokulturowy. Poznaliśmy niektóre zwyczaje i tradycje wybranych państw europejskich (Grecja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Rosja). Oglądaliśmy prezentacje multimedialne o ich zabytkach, chodziliśmy na
wycieczki, oglądaliśmy teatrzyki i słuchaliśmy bajek w języku angielskim, graliśmy w gry edukacyjne, upiekliśmy pizzę, wykonaliśmy różne prace plastyczne. W projekcie wsparli nas rodzice Państwo Katarzyna Zendel i Angelo Di Blasio – opowiadając o włoskich tradycjach, Pani Łarysa Michnowska – prezentując rosyjskie zwyczaje oraz Pani Dominika Kupniewska – organizując pokaz tańca flamenco; współpracowaliśmy z Pizzerią na Kruczej, Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 44, MDK na Łazienkowskiej. W działania wielokulturowe włączyły się także nasze
Panie kucharki dostosowując jadłospis i przyrządzając nam np. spaghetti. Projekt ten będzie kontynuowany, a nasze edukacyjne podróże rozwiniemy na dalsze kontynenty.