Żeglarze w Zielonej Łódeczce

We wrześniu wspólnie podjęliśmy decyzję o kampanii nadania nazwy przedszkolu „Zielona łódeczka”. W ramach tego podejmujemy rożne działania, aby przybliżyć dzieciom tematykę ochrony wód, Bałtyku oraz Wisły. Dzieci z grupy żeglarzy mogły również poszerzyć swoją wiedzę na temat obrzędowości grupy. W czasie zajęć dzieci podejmowały przeróżne aktywności m. in. śpiewanie szant, wiązanie węzłów żeglarskich, składanie czapek z gazety, wspólne układanie Kodeksu Żeglarza. W pracę na rzecz grupy włączyli się również rodzice, podczas zajęć otwartych pomagając nam przy tworzeniu dekoracji sali.