Śródmiejski Przegląd Tańca i Piosenki Ludowej

Dnia 27.11.2013 grupa Żeglarzy wzięła udział w Śródmiejskim Przeglądzie Tańca i Piosenki Ludowej. Konkurs odbył się w Muzeum Etnograficznym przy ul. Kredytowej 1. Dzieci odtańczyły układ z gaikiem śpiewając przy tym piosenkę „Moja Maryneczka”, następnie w parach zatańczyły krakowiaka. Dzieci profesjonalnie zatańczyły oba układy.