Warsztaty Wielkanocne!

W środę 16. marca w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty wielkanocne dla rodziców i dzieci. Rodzice z dziećmi z zaangażowaniem ozdabiali wydmuszki, tworzyli papierowe pisanki, baranki z masy solnej, kurki z łyżek i zajączki. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i inwencją twórczą. Wszystkim rodzicom dziękujemy za tak liczne przybycie i zaangażowanie w tworzenie wielkanocnych ozdób.