Dyżur wakacyjny

ABM_1464763284

DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

Opłatę w wysokości 97,90 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 31 1030 1508 0000 0005 5063 5046

W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”