Zajęcia modelowe dla nauczycieli

Dnia 9 marca 2017 r. Przedszkole Nr 30 ” Zielona Łódeczka” odwiedziło około 30 nauczycieli ze śródmiejskich przedszkoli, którzy obserwowali zajęcia modelowe „Zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu prowadzone metodą Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss”.
Dzieci z grupy najstarszej wraz z wychowawczynią p. Agatą Janaszek zaprezentowały zabawy przy muzyce wspierające dziecko w procesie budowania „obrazu samego siebie”, odkrywania możliwości ekspresji, doznawania przeżyć osobistych oraz kształtowania orientacji przestrzennej.
Dla nauczycieli była to dodatkowa okazja do spotkania z doradcą metodycznym m. st. Warszawy w zakresie wychowania przedszkolnego p. Elżbietą Czerwińską- Klemke, omówienia zajęć po obserwacji oraz wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe pomysły i ciekawe rozwiązania metodyczne.