Warszawska Energia – projekt edukacyjny

W grupie II realizowany był program „Warszawska ENERGIA- od poznania do EKO-działania” we współpracy z MDK Łazienkowska.  Dzieci poznawały różne rodzaje energii. Wykonały wiele doświadczeń i zadań z nią związanych.   Dowiedziały się, które zasoby są odnawialne, a które nieodnawialne. Dostrzegły konieczność oszczędzania energii i opracowały Program Eko-kroków. W przygotowanej makiecie sali przedszkolnej zaznaczyły miejsca i sposoby dbania o energię w najbliższym otoczeniu.  Działania związane z realizacją ww. programu rozbudziły u dzieci zainteresowanie problemami ochrony środowiska oraz sprzyjały kształtowaniu postaw proekologicznych.

 27 lutego przedstawicielki grupy uczestniczyły w turnieju „Przedszkole z Energią” zorganizowanym przez MDK dla wszystkich przedszkoli uczestniczących w programie. Zabawa była przednia.

To link do strony z relacją z finału programu: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-1309-warszawski_turniej_przedszkolakow.html