Czytające przedszkole

Celem projektu jest rozwijanie u dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim jako narzędzia poznawczego i warunku dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, jak również wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci poprzez włączenie przedszkola w program „Czytające przedszkola” Fundacji ABCXXI wieku  Cała Polska Czyta Dzieciom. Zaplanowane działania koncentrują się na:

– codziennym głośnym czytaniu dzieciom przez nauczycieli (przy dostosowanym czasie czytania do możliwości koncentracji dzieci)

– organizacji towarzyszących czytaniu zajęć inspirowanych lekturą  rozmowy i zabawy językowe, zabawy ruchowe, dramowe i muzyczne, zajęcia plastyczne, przygotowywanie przedstawień teatralnych i dekoracji do nich, balu karnawałowego itp.

– zaszczepianiu w dzieciach pasji do książek i czytania jako ochrony przed uzależnieniem od mediów elektronicznych,

– udziale dzieci w czytelniczych spotkaniach z gośćmi (także w miarę możliwości odmiennymi kulturowo i niepełnosprawnymi),

– uczestnictwie dzieci w wyjściach do biblioteki publicznej,

– uczestnictwie w konkursach recytatorskich,

– udziale w akcjach i wydarzeniach prowadzonych przez Fundację ABC XXI wieku.

Działania związane z projektem „Czytające przedszkole”, realizowanym w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, prowadzone są wielotorowo:

a) cykliczne zajęcia tematyczne oparte na aktywności czytelniczej. Podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli dzieci słuchają opowieści oraz biorą udział w zabawach tematycznych, poznają sylwetki twórców literatury,

b) konkursy tematyczne – udział w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach związanych z literaturą dziecięcą,

c) imprezy okazjonalne np. Dzień Pluszowego Misia, rocznice urodzin znanych autorów literatury dziecięcej – imprezy, których zaplanowane obchody łączą się z aktywnością czytelniczą dzieci,

d) działania czytelnicze w oparciu o partnerów przedszkola – czytanie książek przez zaproszone osoby (rodziców, wolontariuszy, autorów i innych), wyjścia i udział w zajęciach bibliotek publicznych,

e) poradnictwo i edukacja dorosłych – prowadzenie działań informacyjnych za pośrednictwem strony www, tablicy ogłoszeń.

Najważniejszym i aktywnym partnerem przedszkola w tym zakresie jest Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 44 http://www.biblioteka.waw.pl/index.php/filie-biblioteczne/biblioteka-nr-44.html

W prowadzonej na terenie przedszkola akcji Cała Polska Czyta Dzieciom wspierają nas okazjonalnie ciekawe postacie świata kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Działania związane z projektem „Czytające przedszkole” prowadzone są przez wszystkich nauczycieli, a koordynuje nimi p.  Weronika Długosz – Jagieło.

Font Resize