Historia przedszkola

Z ustnych relacji pierwszych absolwentów przedszkola oraz dokumentacji w postaci fotografii i osobistych pamiątek wynika, że przedszkole rozpoczęło swoją działalność już w 1946 roku. Jest więc jednym z pierwszych i dotychczas działających przedszkoli w powojennej Warszawie. W 2006 roku odbyły się bardzo uroczyste obchody 60-lecia istnienia przedszkola, a  24. listopada 2016  roku odbyły się obchody 70 lecia przedszkola. Wśród zaproszonych gości byli dziadkowie i rodzice naszych obecnych wychowanków oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Można więc uznać, że przedszkole ma wielopokoleniową tradycję a jego klimat jest autentycznie rodzinny. Początkowo przedszkole było tzw. zakładowe. Służyło dzieciom pracowników Banku Polskiego. Dopiero w latach sześćdziesiątych przeszło pod kuratelę miasta. Przez te kilkadziesiąt lat wielokrotnie zmieniało swoje oblicze. Z zachowanych najstarszych zdjęć wynika, że było miejscem wyjątkowo skromnym. Z czasem nabierało barw i wzbogacała się jego baza dydaktyczna. Ale jeszcze w 1990 posiłki gotowane były na kuchni węglowej! Obecny wygląd sal przedszkola w niczym nie przypomina tego ze starych fotografii. Ale jest coś co pozostało do dziś. Na wszystkich zdjęciach – tych dawnych i robionych dziś widać uśmiech na twarzach i radość w oczach dzieci.

Font Resize