WOLONTARIAT EUROPEJSKI I DZIAŁANIA WIELOKULTUROWE

WOLONTARIAT EUROPEJSKI I DZIAŁANIA WIELOKULTUROWE

We września 2012 roku przedszkole podjęło działania w zakresie edukacji wielokulturowej pod hasłem „Wszyscy jesteśmy obywatelami świata”, obecnie kontynuujemy te działania.

Edukacja wielokulturowa dotyczy procesu budowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i jednoczesnego promowana pogłębionego zrozumienia innych kultur istniejących w naszym społeczeństwie. Edukacja wielokulturowa to również wykształcenia takich umiejętności, związanych z analizą i komunikacją, które pomagają efektywnie funkcjonować w środowisku wielokulturowym.

Przedszkole organizuje działania skupione wokół kilku obszarów:

a ) zajęcia programowe, podczas których dzieci poznają kulturę wybranych państw europejskich, a w dalszej kolejności państwa położone na innych kontynentach,

b) udział w zajęciach zewnętrznych poświęconych poznawaniu obcych kultur (we współpracy z ośrodkami kultury m.in. MDK „Łazienkowska”, Centrum Kultury Koreańskiej),

c) zaangażowanie w prace przedszkola wolontariuszy z krajów europejskich.

Wolontariusze przebywają w Polsce na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trzeźwy Kierowca, które prowadzi działania w zakresie wolontariatu europejskiego (EVS) – http://www.trzezwykierowca.org/pl/wolontariat_europesjki_pl.htm

Poznając inne kultury świata nie zapominamy o naszych tradycjach. Treści patriotyczne i kulturowe realizujemy w codziennych zajęciach, a także uczestnicząc w działaniach zewnętrznych np. Konkurs Piosenki i Tańca Ludowego.

Z naszym przedszkolem współpracują również wolontariusze z Polski. Są to uczniowie z Gimnazjum nr 166 oraz Liceum im. Jana III Sobieskiego. Wolontariusze zapraszają nas na organizowane przez siebie zabawy animacyjne, spektakle teatralne. Czasami odwiedzają również w przedszkolu czytając bajki i bawiąc się z nami, przygotowując trudniejsze elementy dekoracyjne do naszych uroczystości. Swoją obecnością uatrakcyjnili także piknik przedszkolny rysując portrety/karykatury dzieci i rodziców, uczestniczyli w zbiórce książek do tworzonej Biblioteki Przedszkolaka.

Koordynatorem wolontariatu w naszym przedszkolu jest p. Katarzyna Kasprzycka.

Font Resize