Wolontariat europejski i działania wielokulturowe

WOLONTARIAT EUROPEJSKI I DZIAŁANIA WIELOKULTUROWE

Od września 2012 roku przedszkole podjęło działania w zakresie edukacji wielokulturowej pod hasłem „Wszyscy jesteśmy obywatelami świata”.
Edukacja wielokulturowa dotyczy procesu budowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i jednoczesnego promowana pogłębionego zrozumienia innych kultur istniejących w naszym społeczeństwie. Edukacja wielokulturowa to również wykształcenia takich umiejętności, związanych z analizą i komunikacją, które pomagają efektywnie funkcjonować w środowisku wielokulturowym.
Przedszkole organizuje działania skupione wokół kilku obszarów:
a )cykl tygodniowych projektów, podczas których dzieci poznają kulturę wybranych państw europejskich, a w dalszej kolejności państwa położone na innych kontynentach,
b) udział w zajęciach zewnętrznych poświęconych poznawaniu obcych kultur (we współpracy z ośrodkami kultury oraz fundacjami),
c) zaangażowanie w prace przedszkola wolontariuszy z krajów europejskich.
Od stycznia 2013 roku w przedszkolu pojawiają się:
– Chavdar (Bułgaria) – wspiera pracę nauczycieli prowadząc z dziećmi zabawy muzyczne i z języka angielskiego, uczestniczy w naszych wycieczkach i codziennym życiu przedszkola,
– Tania (Hiszpania) – urozmaica zajęcia dzieci ucząc hiszpańskich słówek oraz opowiadając o znanym miejscach, zabytkach i zwyczajach w Hiszpanii, bawi się z nami w sali i na placu zabaw,
– Beyhan (Turcja) – bawi się z nami poznając język polski, uczy prostych zabaw muzycznych, prezentuje kulturę Turcji w oparciu o baśnie i opowiadania.
Wolontariusze przebywają w Polsce na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trzeźwy Kierowca, które prowadzi działania w zakresie wolontariatu europejskiego (EVS) –http://www.trzezwykierowca.org/pl/wolontariat_europesjki_pl.htm

Działania wielokulturowe prowadzone są we wszystkich grupach, a ich koordynatorem jest p. Katarzyna Jaworska.

Z naszym przedszkolem współpracują również wolontariusze z Polski. Są to uczniowie z Gimnazjum nr 166 oraz Liceum im. Jana III Sobieskiego. Wolontariusze zapraszają nas na organizowane przez siebie zabawy animacyjne, spektakle teatralne. Czasami odwiedzają również w przedszkolu czytając bajki i bawiąc się z nami. Dziękujemy!

Font Resize