Poznajmy się – wycieczka do Biblioteki dla dzieci i Młodzieży nr 44

29 i 30 października dzieci z grup II i III spędziły przedpołudnie na poznawaniu pobliskiej biblioteki. Dzieci wysłuchały informacji o sposobie korzystania z księgozbioru, zasadach zachowania, zwiedziły także pomieszczenia biblioteki. Pani bibliotekarka przeczytała dzieciom opowiadanie i zachęciła do obejrzenia innych książek znajdujących się w czytelni. Spotkanie było bardzo przyjemne i zamierzamy je kontynuować.