Dyżur wakacyjny

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za żywienie w czasie dyżuru w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych 9 od 25.05.2018 r. do 15.06.2018 r.) 
Opłatę w wysokości 89,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy:
31 1030 1508 0000 0005 5063 5046
W treści przelewu należy wpisać „” opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym- imię i nazwisko dziecka „