Wycieczka do Muzeum Polin

17. czerwca grupa Żeglarzy wybrały się na wycieczkę do Muzeum Polin. Dzieci miały okazję zapoznać się z zapomnianymi zawodami oraz prześledzić szlaki dawnych kupców.