Działania prozdrowotne i ekologiczne

Zdrowe przedszkolaki to my!

Podejmowane przez nas działania mają na celu:

– zwiększanie aktywności fizycznej dzieci,
– kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych,
– zachęcanie do zdrowego odżywiania,
– zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia,
– intensyfikowanie profilaktyki próchnicy zębów i wad postawy,
– zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu własnego organizmu, czynnikach środowiskowych i społecznych wpływających na zdrowie,
– zdobywanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– uczenie dzieci bezpiecznego zachowania w domu, przedszkolu oraz bezpiecznego poruszania się na drodze.

Treści prozdrowotne uwzględniane są w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola: dzieci uczą się wierszy i piosenek, prezentują teatrzyki o tematyce zdrowotnej, pod kierunkiem nauczycieli wykonują elementy zdrowych posiłków (surówki, sałatki warzywne i owocowe, zielone kanapki), biorą udział w organizowanych w przedszkolu konkursach plastycznych. Nauczyciele stosują w pracy z dziećmi metody stymulacyjne i wyciszające, w tym metodę Veroniki Sherborne, Orffa, techniki relaksacyjne, dramę i bajko-terapię. Do wdrażania treści prozdrowotnych wykorzystywane są też sytuacje edukacyjne spontanicznie prowokowane przez dzieci. Ponadto organizowane są liczne imprezy ogólnoprzedszkolne: spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa przedszkolaka i kontaktów z nieznajomymi, spotkanie z panią dietetyczką w celu propagowania zdrowego odżywiania, spotkanie ze stomatologiem, teatrzyki o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, dzieci biorą również udział w imprezach sportowych np. Olimpiadzie Przedszkolaków.

 

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE TREŚCI PROZDROWOTNYCH I EKOLOGICZNYCH

Działania Termin Osoby odpowiedzialne
1 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających przyswoić dzieciom zasady kulturalnego zachowania się przy stole:
– posługiwania się sztućcami,
– przyjmowania poprawnej postawy podczas siedzenia przy stole,
– zachowania estetyki jedzenia podczas posiłków,
– używania zwrotów grzecznościowych,
– kultury zachowania.
Cały rok Nauczyciele
2 Wdrożenie zasad związanych z właściwymi nawykami żywieniowymi poprzez planowanie sytuacji edukacyjnych (kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, zachęcenie dzieci do zjadania nieznanych potraw oraz warzyw i owoców, przygotowanie i degustacja prostych potraw: sałatki, kanapek), Cały rok Nauczyciele
3 Bieżący monitoring jadłospisu przedszkolnego, wprowadzanie nowych pozycji np. zupa dyniowa, placuszki dyniowe, ciasto marchewkowe, zupa z soczewicy. Cały rok Kierownik gospodarczy, kucharka
4 Wdrażanie dzieci do zdrowego nawyku picia wody zamiast soków, w ramach programu „Mamo, tato wolę wodę” oraz dostępność wody na terenie przedszkola. Cały rok Nauczyciele, kierownik gospodarczy
5 Samodzielne nakrywanie stołów do posiłków – wprowadzenie dyżurów. Cały rok Nauczyciele, pracownicy obsługi
6 Udział dzieci w konkursach plastycznych, quizach związanych z propagowaniem zasad zdrowego żywienia, bezpieczeństwa, postaw proekologicznych. Cały rok Nauczyciele
7 Kontynuowanie systemu 4 posiłków (rozdzielenie zupy i II dania). Cały rok Dyrektor, kierownik gospodarczy
8 Wprowadzenie formy śniadania jako „szwedzkiego stołu”:
– gr. pięciolatków
– gr. czterolatków
Cały rok Nauczyciele,
kierownik gospodarczy
9 Realizacja Programu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” Cały rok Dyrektor, nauczyciele
10 Stwarzanie warunków do rozwoju sprawności fizycznej dzieci poprzez:
– organizowanie zabaw i gier sportowych na placu zabaw,
– organizowanie  zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych,
– organizowanie spacerów i wycieczek rekreacyjnych, ekologicznych.
Cały rok Nauczyciele
11 Kontynuacja prowadzenie zajęć gimnastycznych oraz dodatkowych zajęć ruchowych wg. programów:
– Ruch Rozwijający W. Sherborne
– Dzieci Dzieciom Dar DotykuZaspokajanie potrzeby ruchu i doskonalenie koordynacji poprzez udział dzieci w zajęciach:
– rytmiki
– tańca
Cały rok Nauczyciele
12 Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych  celem niwelowaniu wad wymowy. IX, X 2014 Logopeda
13 Organizacja projektów, uroczystości okazjonalnych np. „Święto Warzyw i Owoców” Cały rok Nauczyciele
14 Realizacja w poszczególnych grupach dodatkowych programów, m.in.:
– Akademia Aquafresh
– Mamo, tato, piję wodę- Akademia „Zdrowego Przedszkolaka”
Cały rok Nauczyciele
15 Udział w zbiórkach elektro-odpadów. Doraźnie Dyrektor, nauczyciele
Font Resize