Nauczanie Wartości

PROGRAM NAUCZANIA WARTOŚCI wg. KONCEPCJI FUNDACJI ABCXXI

 Jednym z celów pracy przedszkola jest wychowywanie czyli kształtowanie umysłów i serc dzieci tak, aby wyrastały na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

 Naszym zadaniem jest pomoc dzieciom w zbudowaniu dobrego, mocnego charakteru poprzez nauczenie ich – własnym przykładem i celowym działaniem – praktykowania wartości moralnych z wewnętrznych pobudek. Program realizowany jest w cyklu trzyletnim poprzez zadania szczegółowe, podporządkowane wybranym wartościom. W roku 2014/2015  w dwumiesięcznych cyklach rozmawiamy o: szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, odwadze.

Font Resize