O przedszkolu

Przedszkole mieści się na parterze budynku mieszkalnym. Posiada trzy (200m.kw.) sale zabaw dla poszczególnych grup, kuchnię i zaplecze administracyjno – gospodarcze. Sale dzieci wyposażone są w system monitoringu i domofony, dzięki którym nauczyciele mają możliwość obserwować, kto odbiera dziecko z przedszkola. Warunki lokalowe i rozkład pomieszczeń pozwoliły stworzyć tzw. „domowe przedszkole” z grupami otwartymi – dzieci korzystają z różnych sal w zależności od potrzeby i rodzaju prowadzonych zajęć. Pomieszczenia urządzone są funkcjonalnie, przytulnie i bezpiecznie. Każda z sal dziecięcych posiada bogatą ofertę zabawek, gier, pomocy dydaktycznych (wzbogacaną w miarę możliwości finansowych przedszkola). Są kąciki tematyczne, biblioteczki, instrumenty muzyczne i przybory gimnastyczne. W każdej sali jest komputer wykorzystywany do zajęć edukacyjnych. Wyposażenie i sprzęt przedszkolny dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

Plac zabaw oddalony jest od przedszkola o ok.350 metrów. Jest on bezpiecznym miejscem zabaw przedszkolaków. Całość obiektu wyłożona jest matą amortyzującą upadki co zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa dzieci podczas zabawy. Dzieci mogą tu korzystać z piaskownicy, karuzeli, dwóch kompleksów rekreacyjnych ze zjeżdżalniami, przeplotnią i drabinkami o zróżnicowanym stopniu trudności. Są huśtawki dla maluszków i starszych dzieci. Na mini boisku można grać w piłkę. Tablice do rysowania kredą , różnorodne przybory do zabaw na świeżym powietrzu oraz wiata z ławeczkami uzupełniają całość wyposażenia. Dzieci korzystają z placu zabaw codziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. O czystość i sprawność wyposażenia dba pracownik gospodarczy przedszkola. Obiekt jest monitorowany całodobowo.

Przedszkole Nr 30 w Warszawie jest jednostką organizacyjną
Miasta st. Warszawy i działa na podstawie:

– Uchwały Nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15 grudnia
1992 r. w sprawie powołania jednostek budżetowych – Szkoły państwowe,
Przedszkola, Żłobki.

– Ustawy z dnia 7 września 1991roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz.329 z póź. zmianami).

– Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z póź. zmianami).

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61,
poz. 624 z póź. zmianami).
Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd miasta Stołecznego Warszawy.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Font Resize