Opłaty

Odpłatność za przedszkole:

  • opłata na Radę Rodziców 

    –  nr konta 85 1540 1157 2034 2453 1451 0001

tytułem proszę wpisać Imię i nazwisko dziecka, nazwę oddziału i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

* Odpłatność na Radę Rodziców pobieramy zgodnie z deklaracją rodzica.


  • opłata za żywienie

– nr konta 31 1030 1508 0000 0005 5063 5046

W przypadku wpłat na rachunek bankowy:

  • w nazwie odbiorcy należy wpisać:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście, ul Smolna 10a Warszawa

  • tytułem proszę wpisać:

– Imię i nazwisko dziecka,

– za jaki miesiąc dokonywana jest opłata,

–  „opłata za żywienie”,

–  Przedszkole Nr 30.

 

* Ostateczny termin dokonywania wpłat to 10 dzień każdego miesiąca.

* Dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki 8,90 zł.

* Rodzice, którzy nie mogą wnieść opłaty za przedszkole i żywienie na konto mają możliwość dokonania opłaty w przedszkolu bądź  w kasie DBFOŚ przy ul. Smolnej 10a.

Regulamin windykacji należności w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty << pobierz
Font Resize