Programy

Przedszkole opiera swoją pracę na programach wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową MEN:

  • Realizujemy program wychowania przedszkolnego „Plac zabaw”  autorstwa Ewy Janus
  • New English Adventure – Mariola Bogucka, Dorota Łoś
  • Stosujemy metody aktywizujące w pracy z grupą: Pedagogika Zabawy – KLANZA, ruch rozwijający –W.Sherborne,
  • Realizujemy dwufazowy program adaptacyjny (czerwiec i sierpień),
  • Uczestniczymy w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
  • Wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną o własne projekty i działania edukacyjne poszerzające różnorodne formy aktywności tj. zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, zabawy ruchowe, prace plastyczne, wycieczki autokarowe, spacery, wyjścia do muzeum, teatru, biblioteki, galerii
  • Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka jednocześnie zapewniając mu opiekę i bezpieczeństwo, uwzględniając zasady zdrowego stylu życia, właściwych zachowań społecznych
  • Dbamy o to, aby zachowane były właściwe proporcje czasu edukacji i zabawy – mając na uwadze fakt, że podstawową formą aktywności dzieci jest swobodna zabawa
  • Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na szeroko rozumiane dobro dziecka, jego podmiotowość, radość i poczucie własnej niepowtarzalności i wartości.
Font Resize