Projekty cykliczne

PROGRAMY CYKLICZNE

Neciowe przedszkole” jest projektem opracowanym przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w Internecie poprzez podnoszenie świadomości, jak bezpiecznie korzystać z sieci. Projekt skierowany jest do przedszkolaków w wieku 4-5 lat. Kampania polega na prowadzeniu cyklu zajęć, podczas których dzieci poznają robota Necio. Bohater ten wprowadza przedszkolaki w świat mediów elektronicznych, zwraca uwagę na związane z nimi zagrożenia, uczy podstawowych umiejętności korzystania z komputera. Zachęcamy do skorzystania z serwisu internetowego www.necio.pl

„Warszawa Stolicą Czystości” – wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy. Projekt ten zakłada edukację ekologiczną małych mieszkańców stolicy poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, uczestniczenie w zdrowym stylu życia, w tym poprzez zbiórki odpadów. Ich realizacja prowadzona jest przy wykorzystaniu najbliższego otoczenia, jako naturalnej bazy dydaktycznej oraz przy współudziale partnerów przedszkola.

„Akademia Aquafresh” – II Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków. Program koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i jest realizowany we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolach w całej Polsce (w roku szkolnym 2012/2013). W ramach programu nauczyciele prowadzą cykl zajęć na temat higieny jamy ustnej na bazie otrzymanego pakietu materiałów edukacyjnych, aby w konsekwencji zmniejszyć poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci. Podejmujemy również działania wspomagające organizując na terenie przedszkola pogadanki ze specjalistami czy fluoryzację.
Zachęcamy do skorzystania z serwisu internetowego www.akademia-aquafresh.pl

Font Resize