Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspiera pracę przedszkola i jest praktycznym łącznikiem Rady Pedagogicznej z Rodzicami. Najczęstszą i najbardziej praktyczną formą współpracy są kontakty indywidualne z rodzicami oraz zebrania grupowe. Rodzice uczestniczą we wszystkich uroczystościach okazjonalnych i proponowanych przez nauczycieli formach integracyjnych ( zajęcia plastyczne, bale, uroczystości, warsztaty). Zapraszamy chętnych do uczestnictwa we wszystkich wycieczkach i pracach „społecznych” na rzecz przedszkola.

Regulamin  Rady Rodziców >>>

Font Resize